Aktuality

Aktuální pravidla provozu v době epidemie COVID-19


PODMÍNKY PRO VSTUP DO OČNÍ OPTIKY:

  • ŽÁDÁME, ABY ZÁKAZNÍCI VSTUPOVALI POUZE JEDNOTLIVĚ
  • ZÁKAZNÍK MÁ VŽDY NASAZENOU OCHRANU PŘES OBLIČEJ A NOS PO CELOU DOBU PŘÍTOMNOSTI NA OPTICE
  • ZÁKAZNÍK PŘED VSTUPEM VYUŽIJE JEDNORÁZOVÉ GUMOVÉ RUKAVICE NEBO PROVEDE DEZINFEKCI RUKOU


PROSÍME, ABYSTE NÁVŠTĚVU OPTIKY ODLOŽILI, POKUD SE VÁS TÝKÁ NĚKTERÝ Z NÍŽE UVEDENÝCH BODŮ:

  • PŘICESTOVALI JSTE V POSLEDNÍCH 3 TÝDNECH ZE ZAHRANIČÍ
  • BYLI JSTE VY, NEBO JINÁ VÁM BLÍZKÁ OSOBA V KONTAKTU S OSOBOU POTVRZENOU NA NEMOC COVID-19
  • JSTE VY, NEBO VÁM BLÍZKÁ OSOBA V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ
  • MÁTE VY, NEBO VÁM BLÍZKÁ OSOBA PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST NEBO HOREČKY
  • CÍTÍTE SE JAKKOLI NEMOCNÍ


V případě, že nechcete čekat, než obsloužíme zákazníka před Vámi, můžete se telefonicky, nebo emailem objednat.
A pamatujte: My chráníme Vás, Vy chráníte nás :) 
Děkujeme za Vaši ohleduplnost a pochopení.

© 2016 Optika Novotný